Menü
Blog
Kihasználatlan lehetőség a K+F tárgyi eszközök értékcsökkenése kapcsán
2017. március 27
megtekintések4511
_data/blog_1491383912.png

Gyakran találkozunk olyan esettel, amikor egy kísérleti fejlesztés projekt végrehajtásához nagyobb értékű tárgyi eszközt kell beszerezni. Tekintettel arra, hogy a fejlesztés közvetlen önköltségébe bele tartozik annak az eszköznek az értékcsökkenése, amely szükséges volt a fejlesztéshez, lényeges annak elszámolható összege.

A leggyakrabban használt a társasági adó törvény által megszabott lineáris leírási kulcs. 

Egy számítógép esetében az 500.000 Ft-os értéket két év alatt nullára írja le, így évente 250.000 Ft értékcsökkenést számol el.

Emellett azonban több alternatíva is rendelkezésre áll. Kevesen élnek a számviteli törvény kínálta lehetőségekkel, amely megengedi a lineáristól eltérő, de mérhető mennyiségek alapján történő felosztást is, annak ellenére, hogy a cég stratégiájával nagyobb összhangban lehet az ily módon számított költség.

A tárgyi eszköznek a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési (beszerzési, illetve előállítási) értékét azokra az évekre kell felosztani, amelyekben ez az eszköz előreláthatóan használatban lesz.

Az évenként elszámolandó értékcsökkenést az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai elhasználódása és erkölcsi avulása, az adott vállalkozási tevékenységre jellemző körülmények figyelembevételével kell megtervezni1.

Lehetőség van arra, hogy az adott termelő gép élettartalma alatt becsült összes termelés és az adott év termelési mennyiségének hányadosaként határozzák meg. 

Egy termelő gép vételára 35 millió forint. 6 év alatt 12.000 munkaórát tervezik használni, a maradványértéke ekkor 5 millió forint. Az első évben 2.200 munkaóra használat miatt a 5,5 millió forint értékcsökkenést számol el a vállalkozás. A következő évben azonban 1.900 munkaórát van a gép használatban, így az értékcsökkenés összege 4,75 millió forint.

Kutatás-fejlesztéshez vásárolt eszköz esetében azonban egyedi megoldás is alkalmazható.

A csak kutatás-fejlesztésre használt eszköz esetében az eszköz értékcsökkenését arra az időszakra kell felosztani, amely alatt azt használják.

Ha 18 hónap a fejlesztés időtartama, akkor a számviteli tv. lehetőséget ad arra, hogy 18 hónap alatt leírásra kerüljön, mely leírás párhuzamosan az adótörvény szerint is alkalmazható.

Ha a társasági adó tv. szerinti leírási kulcsot vesszük alapul, akkor egy termelő gép leírási kulcsa 14,5%, amellyel 7 év lehet elszámolni az eszköz értékcsökkenését. Ha a számviteli tv. szerinti lehetőséget alkalmazzák, akkor 1,5 év alatt.

Ez egy nagyon jó lehetőség, mert így a fejlesztés költségei között jelenik meg a használt tárgyi eszköz teljes értékcsökkenése. Természetesen ez a lehetőség csak akkor alkalmazható, ha az eszközt nem használjuk más tevékenységre.

 

Mi történik az eszközzel a fejlesztés végén?

A eszköz nyilvántartási értéke 0 Ft.

a.) Az eszköz más célra nem használható

Ha a piaci értéke magasabb a nyilvántartási értéknél, lehetőség van az értékesítésére. Ebben az esetben annak ellenértékével szemben nem lesz költség, ezért az teljes mértékben növeli az adózás előtti eredményt.

b.) A fejlesztés befejezésével az eszköz más célra tovább használható

Meg kell vizsgálni, hogy a megváltozott körülmények között – más célra történő használat - mennyi az eszköz piaci értéke. Ha a piaci érték jelentősen magasabb, mint a nyilvántartási érték (ami most 0 Ft), akkor az aktuális piaci értéket értékhelyesbítéssel kell megjeleníteni a könyvekben2. Számviteli tv. 58§ (5)

Az értékhelyesbítés párja a mérlegben a források között az értékelési tartalék. Az értékhelyesbített összeg már nem amortizálható, minden év végén vizsgálni kell, fennáll-e a piaci érték és nyilvántartási érték közötti különbözet és külön korrigálni azt, ha változik.

A rövidebb idejű leírás azt jelenti, hogy rövidebb idő alatt, de addig magasabb költségtömeg kerül elszámolásra, csökkentve ezzel az érintett évek eredményét, és ugyanekkora összeggel növelve az adóalap-csökkentő tétel összegét.
Amennyiben a vállalkozás már a projekt előtt tervez ezzel, akár a pályázatokban elszámolható költségtömeget is növelten veheti figyelembe.


Badak Béla okl. könyvvizsgáló


1 Számviteli tv. 52.§. (1), (2)
2 Számviteli tv. 58.§. (5)
Elővizsgálattal tárjuk fel, hogy az innováció megtalálható-e az Ön vállalkozásánál.
Kérjük töltse ki az alábbi űrlapot, hogy minél hamarabb
kapcsolatba léphessünk Önnel!
A küldés gombra kattintva egyúttal elfogadja az adatvédelmi nyilatkozatot.