Menü
Blog
Indul a startup adókedvezmény, megjelent a hiányzó rendelet!
2017. november 21
megtekintések4345
_data/blog_1511269185.png

Az adóalap-kedvezmény kapcsán a nyilvántartásba vételre vonatkozóan eddig voltak nyitott kérdések, melyek hiányában a kedvezmény nem volt használható. Ebben november 9-től a 331/2017. kormányrendelet segít.

A kedvezmény minden egyéb részlete egy korábbi cikkben érhető el.

A korai fázisú vállalkozás (startup) nyilvántartásba vétele feltételként szerepel a kedvezmény szabályozásában, ezt az SzTNH, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala fogja vezetni. A rendelet szerint nyilvántartásba kell vetetni mind a startup-ot, mind a befektető céget (korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozás). A hivatali eljárás díjmentesen, elektronikusan intézhető.


Az a korai fázisú vállalkozás kérheti a nyilvántartásba vételt, aki

 1. a benyújtás napját figyelembe véve nem régebbi mint 3 naptári év,
 2. a benyújtást megelőző üzleti évben az éves nettó árbevétele kevesebb mint 100 millió forint,
 3. a Tao. tv. szerint a foglalkoztatottak létszáma legalább két, legfeljebb húsz fő,
 4. kockázati tőkealap-kezelő befektetést nem eszközölt,
 5. nincs részesedése más gazdasági társaságban,
 6. tevékenysége az innováció feltételeinek megfelel (az innovációs törvény szerint),
 7. a nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtásakor nincs állami vagy önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott, végrehajtható adótartozása.

Innováció: a gazdasági tevékenység hatékonyságának, jövedelmezőségének javítása, a kedvező társadalmi és környezeti hatások elérése érdekében végzett tudományos, műszaki, szervezési, gazdálkodási, kereskedelmi műveletek összessége, amelyek eredményeként új vagy lényegesen módosított termék, eljárás, szolgáltatás jön létre, új vagy lényegesen módosított eljárás, technológia alkalmazására, piaci bevezetésére kerül sor, ideértve azokat a változásokat, amelyek csak adott ágazatban vagy adott szervezetnél minősülnek újdonságnak.

Kockázati tőkealap: olyan zártvégű ABA (alternatív befektetési alap), amelyet vállalkozásfejlesztés finanszírozásának céljából hoztak létre és befektetési politikája szerint az összesített tőke-hozzájárulása és a le nem hívott tőkéje legalább 70%-át a vállalati fejlődés kezdeti szakaszában lévő vállalkozásokba fekteti, amelynek kollektív befektetési értékpapírjait zártkörűen kizárólag szakmai befektetők részére hozzák forgalomba, és amely nem tőkeáttétellel finanszírozott.

Kockázati tőkealap-kezelő: rendszeres gazdasági tevékenységként kizárólag kockázati tőkealapot, illetve magántőkealapot kezelő ABAK.

Olyan startup számára is van lehetőség a nyilvántartásba vételre, amelynek még nincs lezárt üzleti éve. Ebben az esetben a vezetőjének nyilatkoznia kell, hogy időarányosan a vállalkozás nem fogja elérni a 100 millió forintos árbevételi határt, illetve a foglalkoztatottakra vonatkozó feltételnek meg fog felelni.

 

A rendelet a befektetőre vonatkozóan is több feltételt szab:

 1. a nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtásakor nincs állami vagy önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott, végrehajtható adótartozása,
 2. a nyilvántartásba vétel iránti kérelemben megjelöli, hogy milyen gazdasági ágazatba szándékozik befektetni, továbbá nem szándékozik befektetni olyan korai fázisú vállalkozásba, melynek tevékenysége nem támogatható ("de minimis" szerint),
 3. olyan korai fázisú vállalkozásban szerzett részesedést, amelynek a szerzést megelőző három adóéven belül sem a korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozás, sem a jogelődje vagy a vállalkozó (jogelődje) kapcsolt vállalkozása nem volt tagja (részvényese, üzletrész-tulajdonosa).

 

A startup által végezhető tevékenységekre vonatkozóan több korlát is felsorolásra került, melyek a „de minimis” rendelet mentén lettek megállapítva. A befektetőnek is nyilatkoznia kell, hogy nem támogatható tevékenységű vállalkozásba nem szándékozik befektetni.

Az alábbi tevékenységeket a startup egyáltalán nem végezheti:

 • a halászati és akvakultúra ágazatban,
 • a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével kapcsolatban,
 • a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával kapcsolatban,
  • amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre;
  • amennyiben a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbadás;
 • a harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatban.

Nem lehet a startup főtevékenysége:

 • szállítási ágazat,
 • kereskedelmi ágazat,
 • ingatlanügyletek.

Export tevékenységnek az a szolgáltatás tekinthető, melynek a teljesítési helye külföld. Ez az elektronikus szolgáltatások estében szokot kérdéseket felvetni, emiatt ebből a szemponból az ilyen üzleti konstrukciókat egyedileg érdemes megvizsgálni.

A nyilvántartásba vételt követően minden év február 15. napjáig a nyilvántartás időtartama alatt a befektető az alábbi nyilatkozatot köteles elküldeni a Hivatal részére:

 


Nyilatkozat

Alulírott ...................... (a vállalkozás törvényes képviselője) mint a ...................... (a vállalkozás neve, székhelye, adószáma, cégjegyzékszáma) korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozás törvényes képviselője, a korai fázisú vállalkozások és a korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozások nyilvántartásba vétel iránti eljárásának részletes szabályairól szóló 331/2017. (XI. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 7. §-a alapján, az alábbi nyilatkozatot teszem:

 

A vállalkozásnak nincs végrehajtható adótartozása:Kérjük X-szel jelölni!      
Van:   □
Nincs: □
A vállalkozás részesedést szerzett legalább egy korai fázisú vállalkozásban, ha igen, melyikben:
A korai fázisú vállalkozás neve, nyilvántartási száma, a nyilvántartásba vétel dátuma:
A vállalkozás milyen gazdasági ágazatba fektetett be:
A vállalkozás olyan korai fázisú vállalkozásban szerzett részesedést, amelynek a szerzést megelőző három adóéven belül sem a vállalkozás, sem a jogelődje vagy a vállalkozó (jogelődje) kapcsolt vállalkozása nem volt tagja (részvényese, üzletrész-tulajdonosa):Kérjük X-szel jelölni!                                                             
Igen: □
Nem: □

A nyilatkozat kelte: ...................................................................................

A törvényes képviselő aláírása: ...................................................................


A kedvezmény, ha a felek megfelelnek a kitételeknek, már a 2017-es befektetésekre is alkalmazható, mivel a nyilvántartásba vételnek a bevallás beadásáig kell megtörténnie.

Most, hogy már a szabályozás teljes egészében ismert, jól látszik, hogy a kedvezmény igazán jól a pre-seed és seed fázisokban használható, tehát olyan befektetések esetében, amelyek a legkorábbi időszakban vállalnak kockázatot a tőke átadásával.
Egyre gyakoribb, hogy egy adott piacon (gyakran a hagyományos iparágakban) már sikeres, tőkeerős vállalat eszközöl befektetést a saját iparágában induló új ötletekbe. Ezeknek az ügyleteknek jellemzője, hogy szakmai befektetés történik, és a hasznosítás már gyakran a befektetőnél valósul meg. Ilyen ügyleteknél szintén jól használhtó a startup adókedvezmény.Badak Zsuzsanna innovációs tanácsadó
Elővizsgálattal tárjuk fel, hogy az innováció megtalálható-e az Ön vállalkozásánál.
Kérjük töltse ki az alábbi űrlapot, hogy minél hamarabb
kapcsolatba léphessünk Önnel!
A küldés gombra kattintva egyúttal elfogadja az adatvédelmi nyilatkozatot.