Menü
Blog
Startup adóalap-kedvezmény
2017. június 07
megtekintések2685
_data/blog_1496861528.png

A 2016-ban hatályba lépett kedvezmény a kezdő, általában tőkehiányos vállalkozásokba való befektetést támogatja adóalap csökkentési lehetőség formájában. Azok a társaságok vehetik igénybe – a kockázat ellensúlyozására -, amelyek hajlandóak tőkét befektetni korai fázisú (startup) vállalkozásba. 

A befektetésnek két lépése van, mindkét lépés összegére igénybe vehető a társasági adóalap-kedvezmény.

  1. Tulajdonrész vásárlása a „korai fázisú vállalkozások” tulajdonosaitól. Az üzletrész nagysága a tulajdonostársak és befektető egyezségétől függ. A kedvezmény 3 éves ideje ezen ügylet dátumától indul.
  2. Tőkeemelés a „korai fázisú vállalkozásban”. Ez a tőkebevonás adja a vállalkozásnak a növekedéshez és a fejlesztési célok megvalósításához szükséges erőforrásokat. Ha az eredeti tulajdonosok nem tudnak részt venni a tőkeemelésben, az a tulajdoni arányok változását okozza.

A befektetést fogadó vállalkozásnak több feltételnek is meg kell felelni a kedvezmény igénybevételéhez:

  • A korai fázisú vállalkozások nyilvántartásba vételéről szóló kormányrendelet szerint nyilvántartásba vett jogi személynek kell lennie, mely megfelel a kormányrendeletben foglalt feltételeknek. A kormányrendeletről egy későbbi cikk ír részletesen.
  • A korai fázisú vállalkozásban a foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma a társasági adóalap-kedvezmény igénybevételének adóéveiben eléri vagy meghaladja a két főt, és abból legalább egy fő kutató-fejlesztőnek minősül.
  • A korai fázisú vállalkozás nem minősül másik korai fázisú vállalkozás kapcsolt vállalkozásának a kedvezmény igénybevételének adóéveiben.

Kutató-fejlesztő az a természetes személy, aki új ismeret, szellemi alkotás, termék, szolgáltatás, eljárás, módszer, rendszer létrehozásával, fejlesztésével vagy ezt célzó projektek megvalósításának irányításával foglalkozik. Kutató-fejlesztő a cégvezető is lehet, amennyiben alkalmazotti jogviszonyban a munkaköri leírása annak megfelel. A kutató-fejlesztő státusz, az eddigi információk alapján, munkaköri leírással alátámasztható. 

Az igénybe vehető kedvezmény mértéke az adott évben legfeljebb az adózás előtti eredmény összegéig terjed, de nem lehet több mint 20.000.000 Ft (/adóév).

 

A tulajdonrész vásárlás és a tőke emelés együttes összege adja az adóalap-kedvezmény mértékét. Ezek összegének a két és félszerese lesz az adóalap csökkentő tétel, mely egyenlő részekre osztva csökkenti a társasági adóalapot azokban az adóévekben, melyet a 3 éves időszak érint.

Az üzletrész vásárlása és a tőkeemelés közti időre vonatkozóan nincs előírás, de a kedvezmény csak az üzletrész vásárlásának évében és az azt követő 3 adóévben vehető igénybe. A későbbi tőkeemelés okán igénybe vehető összeget az ebből el nem telt időszakra szükséges egyenlő részletekre osztani és igénybe venni.

 

Az adóalap-kedvezményre jutó adó összege a befektetőnél, míg a tőkeemelés összege a korai fázisú vállalkozásnál „de minimis” támogatásnak minősül. Az ilyen címen kapott támogatások összege 3 pénzügyi évre vetítve nem lehet több mint 200.000 Euro. Emiatt a tőkeemelés összege 3 pénzügyi évre figyelembe véve nem lehet több mint (árfolyamtól függően) ~60.000.000 Ft. Amennyiben korai fázisú vállalkozás korábban vett igénybe ilyen címen támogatást, vagy vett igénybe olyan adó vagy adóalap kedvezményt, amely „de minimis”-nek minősült, akkor az korlátozhatja a tőkeemelésre fordítható összeg mértékét.

Az ügyletben szereplő mindkét félnél megjelenik a "de minimis" támogatás kérdése.

A befektető esetében az üzletrész vásárlás és a tőkeemelés együttes összegének 2,5-szerese, mint adóalap csökkentő tétel után, a meg nem fizetett adó számít de minimis támogatásnak. A korai fázisú vállalkozás esetében csak a tőkeemelés összege minősül de minimis támogatásnak. 

 

Befektetési korlátok: 

Befektető esetében a befektetett összeg után évente maximum 20 millió Ft adóalap csökkentés vehető igénybe. 4 adóévre ez max. 80 millió Ft lehet.  

Emiatt a maximális befektetés összege: 32.000.000 Ft

Az adómegtakarítás 9% TAO kulccsal számolva 4 év alatt: 7.200.000 Ft

Ennél magasabb összeg adóalap kedvezményként nem érvényesíthető egy startupra vonatkozóan.

Az összes befektetés után a meg nem fizetett adó „de minimis” támogatásnak minősül. Több különböző korai fázisú vállalkozásba való befektetés után is összesen ~60.000.000 Ft vehető igénybe.

 

Korai fázisú vállalkozás esetében a két lépcső közül csak a tőkeemelés számít „de minimis” támogatásnak (a tulajdonrész ellenértékét az eredeti tulajdonosok, és nem a startup kapja).

A „de minimis” kitétel miatt 3 pénzügyi év alatt egy startup nem fogadhat több kedvezményre jogosító befektetést, mint 200.000 Euro (~60 millió Ft). Ezt az összeget más, korábban igénybe vett „de minimis” összeg csökkenti, és több kedvezményt igénybe vevő befektető befektetésére is vonatkozik.

 

A kedvezmény igénybevételére további korlátozások vonatkoznak:

  • A kedvezményt csak mikro-, kis- és közép vállalkozások vehetik igénybe (befektetőre vonatkozó feltétel).
  • Az adózó (befektető) nem szerezhet részesedést olyan korai fázisú vállalkozásban, amelynek a szerzést megelőző három adóéven belül az adózó, jogelődje vagy az adózó (jogelődje) kapcsolt vállalkozása tagja volt (részvényese, üzletrész-tulajdonosa).
  • Az adózónak (befektető) rendelkeznie kell az adóbevallás benyújtásáig a korai fázisú vállalkozások nyilvántartását végző szerv által kiállított igazolással, amely tartalmazza a korai fázisú vállalkozás regisztrációs számát és a nyilvántartásba vétele dátumát.
  • A de minimis szabályai szerint egyes tevékenységek nem támogathatóak, így a startup tevékenységére vonatkozóan korlátokat szab. Ezek közül kemelkedő az export tiltása. Export tevékenységnek az a szolgáltatás tekinthető, melynek a teljesítési helye külföld. Ez az elektronikus szolgáltatások estében szokot kérdéseket felvetni, emiatt ebből a szemponból az ilyen üzleti konstrukciókat egyedileg érdemes megvizsgálni.

Ha a részesedés idő előtt leírásra vagy kivezetésre kerül, akkor a társasági adóalapot növeli a részesedésre elszámolt értékvesztés értékének kétszerese, az igénybe vett kedvezmény összegéig, mely a befektető megszűnése esetében is érvényes, de nem vonatkozik az átalakulás, szétválás, egyesülés eseteire.

 

Badak Zsuzsanna innovációs tanácsadó

Badak Béla okl. könyvvizsgáló

Elővizsgálattal tárjuk fel, hogy az innováció megtalálható-e az Ön vállalkozásánál.
Kérjük töltse ki az alábbi űrlapot, hogy minél hamarabb
kapcsolatba léphessünk Önnel!
A küldés gombra kattintva egyúttal elfogadja az adatvédelmi nyilatkozatot.