Menü
Blog
Kísérleti fejlesztés aktiválási jegyzőkönyvei
2017. július 17
megtekintések5212
_data/blog_1499765329.png

A kísérleti fejlesztés befejezésekor a fejlesztésre vonatkozóan több döntést kell hozni. Ezek a döntések befolyásolják a fejlesztés és a létre jött eredmény elszámolását, ezért ezeket célszerű egy aktiválási jegyzőkönyvben rögzíteni, amely a könyvelés bizonylatául is fog szolgálni.

Az a célszerű, ha az aktiválási jegyzőkönyvet a műszaki terület készíti, mert ott állnak rendelkezésre azok az információk, amelyek a döntéshez szükségesek.

A jegyzőkönyv könyvelési bizonylat lesz, ezért meg kell felelnie a bizonylatokkal kapcsolatos formai előírásoknak is.

Tartalmaznia kell:

A bizonylat megnevezését és sorszámát vagy egyéb más azonosítóját;

 • A bizonylatot kiállító gazdálkodó (ezen belül a szervezeti egység) megjelölését;
 • Nagyobb szervezeteknél a gazdasági műveletet elrendelő személy nevét, az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől függően az ellenőr aláírását; 
 • A bizonylat kiállításának időpontját, illetve az időpontot vagy időszakot, melyre a bizonylat adatai vonatkoznak.


I. A kísérleti fejlesztés költségeit a 112-es főkönyvi soron a projekt folyamán a vállalkozás elkülönítve gyűjtötte:

Az aktivált kísérleti fejlesztéssel kapcsolatban a következő adatoknak kell szerepelniük:

 • A projekt címe és munkaszám (projektszám) kódja, a fejlesztés időtartama;
 • Igénybe vett alvállalkozók neve, számlaszáma, összege, külön feltüntetve a K+F munkát végző alvállalkozókat, összesítve költségeiket;
 • A projekt során felmerült saját költségek (bér és járulékok, megbízási díjak stb.);
 • Költségek összesítése (a projekt összköltsége), mely ellenőrzési lehetőség a könyvelés részére, hogy egyezik-e a saját kimutatásaikkal.

A projekttel kapcsolatos vezetői döntéseket az aktiválási jegyzőkönyvben érdemes rögzíteni:  

1. Sikeres volt-e a fejlesztés (I/N)

Ha nem volt sikeres, erre a projektre a 112-es soron gyűjtött költségeket terven felüli értékcsökkenéssel le kell írni  . a projektelszámolása itt véget ér.

Sikeres fejlesztés esetén:

2. Mennyi a létrejött eredmény piaci értéke?

3. Tervezett használati idő megállapítása. Ennek megfelelően kell az értékcsökkenési kulcsot számítani. 

4. Ha a piaci érték kevesebb, mint az aktivált költség, a különbözet megtérül-e?

Ha megtérül, akkor meg kell állapítani az értékcsökkenési kulcsot a kísérleti fejlesztés aktivált értéke leírására.

A megtérülésre üzleti tervet kell készíteni. A jövendő bevételekkel szemben az üzleti tervben számolni kell további költségekkel is:

 • További fejlesztési költségek;
 • Várható termelési költségek;
 • Várható értékesítési költségek.

A K+F projekt költségekre (az összes költség csökkentve az eredmények értékével – pl.: termék, know-how) a kimutatott haszon kell fedezetet nyújtson. Ha előreláthatóan nem fedezi, akkor ezt a nem megtérülő részt terven felüli értékcsökkenéssel kell leírni.

Az eredmények várható használati ideje adja a kísérleti fejlesztés aktivált értékére alkalmazandó értékcsökkenési kulcsot. A leírás ideje a számviteli tv. szerint 2 és 5 év között lehet. Ha a későbbiekben kiderül, hogy az eredmény már nem használható – műszaki elavulás, piaci változások miatt - annak ellenére, hogy az korábban hosszabb időre lett tervezve, akkor az adott pillanatban még értékkel bíró kísérleti fejlesztést terven felüli értékcsökkenéssel kell leírni.     


II. Kísérleti fejlesztés költségeit felmerüléskor a folyó költségeket növelték:

Aktiválási jegyzőkönyv tartalmi elemei:

 • A projekt címe és munkaszám (projektszám) kódja, a fejlesztés időtartama;
 • Igénybe vett alvállalkozók neve, számlaszáma, összege, külön feltüntetve a K+F munkát végző alvállalkozókat, összesítve költségeiket;
 • A projekt során felmerült saját költségek (bér és járulékok, megbízási díjak stb.);
 • Költségek összesítése (a projekt összköltsége).

A projekttel kapcsolatos vezetői döntéseket az aktiválási jegyzőkönyvben érdemes rögzíteni:  

Sikeres volt-e a fejlesztés (I/N)?

1. Ha nem volt sikeres, a projekt elszámolása itt véget ér.

Sikeres fejlesztés esetén:

2. Mennyi a létrejött eredmény piaci értéke?

3. Tervezett használati idő megállapítása. Ennek megfelelően kell az értékcsökkenési kulcsot számítani.Az alábbiakban két aktiválási jegyzőkönyv mintát is adunk, egyiket a költségek aktiváláshoz, másikat pedig az eredmények aktiválásához:

 


I. Aktiválási jegyzőkönyv a költségek aktiválásához


ÜZEMBEHELYEZÉSI OKMÁNY

Társaság neve:
Adószáma: 


A kísérleti fejlesztés AZONOSÍTÁSA (kódnév vagy projekt szám, aktivált költségek esetében)

1. A Kísérleti fejlesztés megnevezése:

2. A kísérleti fejlesztés projekt végrehajtásának helye: 


AZ ÜZEMBEHELYEZÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

1. Külső bizonylattal igazolt költségek (anyag, rezsi, egyéb számlák):       ,-Ft.

Teljesítés dátumaBiz. számSzállító neveSzállító fők. számaMegnevezésÖsszeg

Összesen:
Ezekből az aktiválásig nem számlázott érték (már felhasznált, de számlázva még nincs)       ,-Ft.


2. Igénybe vett alvállalkozók:
Teljesítés dátumaBiz. számSzállító neveSzállító fők. számaMegnevezésÖsszegK+F tevékenység
I/N

Összesen:
Ezekből az aktiválásig nem számlázott érték (már felhasznált, de számlázva még nincs)       ,-Ft.

3. Belső dokumentummal alátámasztott költségek:        ,-Ft.

Bérköltség:       ,-Ft
Értékcsökkenés:        ,-Ft
Energiafelhasználás:          ,-Ft
...

4. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (a projekt bekerülési költsége, 1+2+3 értéke):  ,-Ft

5. A létrejött fejlesztési eredmények piaci értéke (nem lehet több mint a bekerülési költség):        ,-Ft

Létrejött eredmény (szellemi termék, prototípus) neve:
  1. ....   értéke:        ,-Ft
  2. ....   értéke:        ,-Ft
  .....

6. Az eredmények értékével csökkentett kísérleti fejlesztés összege: ,-Ft

Amennyiben a 6. pontban különbözet került kimutatásra: 

7. Az üzleti terv alapján a költségek meg nem térülő összege: ,-Ft

8. Az üzleti terv alapján a kísérleti fejlesztés eredménnyel csökkentett értékének (6.p.) megtérülő összege: ,-Ft

9. A kísérleti fejlesztés aktivált értékének leírási ideje és kulcsa:      év/hónap,         %

10. Aktiválás dátuma: 20 .Kelt: 

A szervezet vezetője
II. Aktiválási jegyzőkönyv az eredmény aktiválásához


ÜZEMBEHELYEZÉSI OKMÁNY

Társaság neve:
Adószáma: 


A kísérleti fejlesztés AZONOSÍTÁSA (kódnév vagy projekt szám, aktivált költségek esetében)

1. A Kísérleti fejlesztés megnevezése:

2. A kísérleti fejlesztés projekt végrehajtásának helye: 


AZ ÜZEMBEHELYEZÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

1. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (a projekt bekerülési költsége):       ,-Ft

2. A létrejött fejlesztési eredmények piaci értéke (nem lehet több mint a bekerülési költség):        ,-Ft

3. Létrejött eredmény (szellemi termék, prototípus) megnevezése:

Eszköz leltári száma:
Szellemi termék főkönyvi száma:
ÉCS főkönyvi száma:

Bekerülési érték:         ,-Ft
Hasznos élettartam (a felhasználási cél szerint):         év/hónap
Maradványérték minősítése számviteli politika szerint:      jelentős / nem jelentős
Maradvány érték:           ,-Ft
Leírás módszere:       lineáris / degresszív / progresszív / ...
Lineáris leírás esetén az éves leírási kulcs:        %


4. Aktiválás dátuma: 20   .


Kelt: 


A szervezet vezetőjeBadak Zsuzsanna innovációs tanácsadó

Badak Béla okl. könyvvizsgáló

Elővizsgálattal tárjuk fel, hogy az innováció megtalálható-e az Ön vállalkozásánál.
Kérjük töltse ki az alábbi űrlapot, hogy minél hamarabb
kapcsolatba léphessünk Önnel!
A küldés gombra kattintva egyúttal elfogadja az adatvédelmi nyilatkozatot.